TÜRKİYE KENTSEL MORFOLOJİ ARAŞTIRMA AĞI KURULMA GEREKÇELERİ VE AMAÇLARI

Türkiye’de son yıllarda kentsel morfoloji alanındaki araştırmalar ve tez çalışmaları artmıştır. Bu çalışmaların yayına dönüştüğü görülmektedir ve kentsel morfoloji Türkiye’de bir çalışma alanı olarak yaygınlaşmaktadır. Araştırmacıların bir araya gelmesi, mevcut çalışmaların duyurulması ve olası yeni çalışmaların geliştirilmesi amacıyla oluşturulması hedeflenen Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı,
– Türkiye’de gerçekleştirilen öncül çalışmaların derinleştirilmesi ve paylaşımı için ortak bir platform oluşturmayı, Okumaya devam et “TÜRKİYE KENTSEL MORFOLOJİ ARAŞTIRMA AĞI KURULMA GEREKÇELERİ VE AMAÇLARI”

Reklamlar
TÜRKİYE KENTSEL MORFOLOJİ ARAŞTIRMA AĞI KURULMA GEREKÇELERİ VE AMAÇLARI

TÜRKİYE KENTSEL MORFOLOJİ ARAŞTIRMA AĞI

Kuruluş Çalıştayı Çağrı Metni

Mersin, 03.07.2013

TKMG-Calistay-2014-poster-7 72dpiKentsel morfoloji en genel tanımıyla “kentsel biçimin fiziksel dokusundaki değişim ile bu değişime neden olan aktörlerin ve süreçlerin incelenmesi”dir (Larkham ve Jones, 1991). Bu tanımlama itibariyle Kropf’un (2009) ifadesi ile fiziksel bileşenlerdeki (yapılı ya da doğal) mekansal ilişkileri, kişiler ile mekanın karşılıklı ilişkiler, süreçler ve mekandaki değişiklikler kentsel morfolojinin temel ilgi alanlarıdır. Tarih, coğrafya, mimarlık, kent planlama, peyzaj mimarlığı vb. disiplinleri kapsayan bir çalışma alanı olarak kentsel morfoloji disiplinler arası bir alanda yer almaktadır. Bu alandaki çalışmalarda kentsel mekandaki fiziksel değişimle birlikte, bu değişimde aktörlerin rolü ve kentsel biçimdeki değişimin planlama uygulamaları ve yaklaşımları ile mimarlık uygulamalarına etkisi de tartışılmaktadır. Bilimsel bir araştırma alanı olarak ortaya çıktığı on dokuzuncu Okumaya devam et “TÜRKİYE KENTSEL MORFOLOJİ ARAŞTIRMA AĞI”

TÜRKİYE KENTSEL MORFOLOJİ ARAŞTIRMA AĞI