Kentsel Morfoloji Sempozyumu bildiri özeti gönderme tarihi uzatıldı!

22-23 Ekim 2015 tarihlerinde Mersin’de yapılacak olan Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı 1. Sempozyumu’nun özet gönderme ve kabul edilen bildirilerin ilan tarihleri güncellenmiştir.  Tam metin gönderme ve sempozyum tarihlerinde bir değişiklik yapılmamıştır.

Yeni özet gönderme tarihi: 12 Haziran 2015

Kabul edilen bildirilerin ilanı: 10 Temmuz 2015

Reklamlar
Kentsel Morfoloji Sempozyumu bildiri özeti gönderme tarihi uzatıldı!