Kıbrıs Kentsel Morfoloji Ağının Kuruluş Semineri

cynum poster-ver 2 k

Kuruluş aşamasında olan Kıbrıs Kentsel Morfoloji Ağı’nın (Cyprus Network of Urban Morphology – CYNUM) kuruluş semineri 26 Mayıs 2016 tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirilmiştir. Seminere, Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı’ndan Doç. Dr. Tolga Ünlü, Portekizce-konuşan Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı’ndan Vitor Oliveira ile birlikte çağrılı konuşmacı olarak katılmıştır. Ünlü, seminerde Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı’nın kuruluşu, gerçekleştirdiği faaliyetler ve geleceğe ilişkin öngörüleri hakkında “The role of TNUM to strengthen morphological research” başlıklı bir sunuş yapmıştır.

Kıbrıs Kentsel Morfoloji Ağı hakkında ayrıntılı bilgi için cynum.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

tolgaposter-seminar-20-11-2015Kıbrıs Kentsel Morfoloji Ağı’nın kuruluş seminerinin ardından Doç. Dr. Tolga Ünlü, Girne Amerikan Üniversitesi, Uluslararası Miras Çalışmaları Merkezi (International Centre for Heritage Studies) tarafından düzenlenen seminer kapsamında “Transformation of Turkish cities: a morphogenetic approach” başlıklı sunuşu gerçekleştirmiştir.

Doç. Dr. Tolga Ünlü

Mersin Üniversitesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ve
Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi

13244807_10208364104247822_2038057525828321460_n13256541_10208364102927789_5077309945057806053_n

Reklamlar
Kıbrıs Kentsel Morfoloji Ağının Kuruluş Semineri

The 23rd InternatIonal SemInar on Urban Form | Urban Morphology and the ResIlIent CIty

ISUF tarafından uluslararası iletişimin sağlanması ve güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Uluslararası Kentsel Morfoloji Semineri’nin 23üncüsü Nanjing University, School of Architecture and Urban Planning tarafından Çin’in Nanjing kentinde 7-10 Temmuz 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

IMG_6710

Okumaya devam et “The 23rd InternatIonal SemInar on Urban Form | Urban Morphology and the ResIlIent CIty”

The 23rd InternatIonal SemInar on Urban Form | Urban Morphology and the ResIlIent CIty

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Çarşamba Seminerleri | Türkiye kentlerinin dönüşümü: Morfolojik bir bakış

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün 2002 yılından bu yana sürdürdüğü Çarşamba Seminerleri’nin 27 Nisan tarihli etkinliğinde “Türkiye kentlerinin dönüşümü: Morfolojik bir bakış” başlıklı sunuşları ile her ikisi de Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Tolga Ünlü ve Yener Baş yer aldı. Mersin kenti üzerinden Türkiye kentlerinin morfolojik dönüşümüne ilişkin özgün çıkarımların yer aldığı çalışmada, kentin morfolojik değişiminde belirleyici olan dönemler ve bu dönemlerdeki temel etkenler tartışmaya açılmıştır. Türkiye kentlerindeki mekânsal dönüşümü kentsel morfoloji ve tarihsel-coğrafi bir yaklaşımla açıklayan çalışmada örnek olarak alınan Mersin kenti morfolojik değişim dönemleri, kent bütünü ve mahalle ölçekleri olmak üzere iki düzeyde ele alınmıştır.

Okumaya devam et “MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Çarşamba Seminerleri | Türkiye kentlerinin dönüşümü: Morfolojik bir bakış”

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Çarşamba Seminerleri | Türkiye kentlerinin dönüşümü: Morfolojik bir bakış

M.P. Conzen ile Söyleşi

IMG_4306

Prof. Conzen, 2016 Mart ayında Prof. Dr. Ayşe Sema Kubat’ın daveti, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Belediyeler Birliğinin katkıları ile Taşkışla Kampüsü’nde 3 günlük bir seminer düzenlemiştir. 22, 23 ve 24 Mart tarihlerinde gerçekleşen seminerler, ilgili akademisyenler, öğrenciler ve yerel yönetim çalışanlarına açık olmuştur. Seminerler sonrasında Marmara Belediyeler Birliği süreli yayını olan Şehir ve Toplum dergisi için Prof. Conzen ile kısa bir söyleşi gerçekleştirilmiştir. Söyleşi, kentsel morfoloji araştırma alanını, kent araştırmalarında yeni metotları ve bakış açılarını akademinin yanı sıra kent yöneticileri ve uygulamacılara aktarmak amacıyla yapılmıştır. Kentsel morfolojiyi kent formu kavramında ayıran temel yapısı, Prof. Conzen’in üzerinde çalıştığı konseptlerden biri olan çeper kuşak (fringe belt) kavramı, çeper kuşakların günümüz şehirlerinde okunması gibi konular üzerine konuşulmuştur. Prof. Conzen’in ülkemiz akademik çalışmalarına özel bir morfoloji dili yaratılmasına dair görüşleri alınmış ve kentsel morfoloji çalışmalarının önündeki temel problemler sorulmuştur. İstanbul’u ilk defa ziyaret eden Prof. Conzen, başta Tarihi Yarımada olmak üzere İstanbul’un önemli merkezlerinde yaptığı geziler sonucunda kentin tarihsel derinliği ve dokusundan olumlu yönden etkilendiğini belirtmiştir.

Şehir ve Toplum Dergisi’nde yer alan söyleşiye buradan ulaşabilirsiniz.

Şehir ve Toplum dergisi_Conzen söyleşi

M.P. Conzen ile Söyleşi

MICHAEL P. CONZEN: İnterdisipliner Bir Çalışma Alanı Olan “Kent Morfolojisi”ne Conzen Ekolü ile Bir Bakış (An OvervIew to Urban Morphology wIth ConzenIan School and TradItIon)

IMG_169522-24 Mart 2016 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ev sahipliği ve Marmara Belediyeler Birliği ve TÜBİTAK desteğiyle gerçekleşen etkinliğin amacı, “Kent Morfolojisi” alanında çalışan bilim insanlarına ve araştırmacılara Michael P. Conzen’in geliştirmiş olduğu yöntemleri / bakış açılarını tanıtmak ve gelecekteki çalışmalara yeni bir perspektif sunmak olarak belirlenmiştir. Üç günlük seminer dizisi olarak kurgulanan etkinlik çerçevesinde, Conzen’in geliştirdiği metot ve yaklaşımlarla şehir morfolojisinin planlama sürecindeki yeri ve etkisinin vurgulanması, aynı zamanda bu konularda yapılacak yeni çalışmalara ışık tutması hedeflenmiştir.

Okumaya devam et “MICHAEL P. CONZEN: İnterdisipliner Bir Çalışma Alanı Olan “Kent Morfolojisi”ne Conzen Ekolü ile Bir Bakış (An OvervIew to Urban Morphology wIth ConzenIan School and TradItIon)”

MICHAEL P. CONZEN: İnterdisipliner Bir Çalışma Alanı Olan “Kent Morfolojisi”ne Conzen Ekolü ile Bir Bakış (An OvervIew to Urban Morphology wIth ConzenIan School and TradItIon)

ANNE VERNEZ-MOUDON: Kent Formunun Temel Unsurları (Basic Elements of Urban Form)

IMG_3288

İTÜ Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım ve Planlama Çalışma Grubu etkinlikleri ve Prof. Dr. Ayşe Sema Kubat’ın yürütücülüğünü yaptığı Disiplinlerarası Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı “Urban Morphology” dersi kapsamında; 1 Mart 2016 tarihinde University of Washington (Seattle) öğretim üyesi Prof. Dr. Anne Vernez-Moudon “Basic Elements of Urban Form” başlıklı bir seminer vermiştir. Seminerin amacı, “kent morfolojisi” alanında yapılan çalışmaların temelini oluşturan, kent formu, form bileşenleri ve bu bileşenlerin bir araya gelme ilkelerini tartışmak ve tarihsel süreçten günümüze farklı kent formlarının oluşma süreçlerini neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde irdelemek olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda, özellikle “Kent Morfolojisi” disiplini ile ilk defa karşılaşan lisansüstü öğrencilerine ve araştırmacılara, Morfoloji okullarının farklı yaklaşımlarını, bu ekollerin kent formunu nasıl ele aldıklarını ve dünya örnekleri üzerinden kent formu bileşenlerinin nasıl / hangi parametreler sonucunda farklılaştığını temel hatları ile aktarmak hedeflenmiştir.

Okumaya devam et “ANNE VERNEZ-MOUDON: Kent Formunun Temel Unsurları (Basic Elements of Urban Form)”

ANNE VERNEZ-MOUDON: Kent Formunun Temel Unsurları (Basic Elements of Urban Form)