MICHAEL P. CONZEN: İnterdisipliner Bir Çalışma Alanı Olan “Kent Morfolojisi”ne Conzen Ekolü ile Bir Bakış (An OvervIew to Urban Morphology wIth ConzenIan School and TradItIon)

IMG_169522-24 Mart 2016 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ev sahipliği ve Marmara Belediyeler Birliği ve TÜBİTAK desteğiyle gerçekleşen etkinliğin amacı, “Kent Morfolojisi” alanında çalışan bilim insanlarına ve araştırmacılara Michael P. Conzen’in geliştirmiş olduğu yöntemleri / bakış açılarını tanıtmak ve gelecekteki çalışmalara yeni bir perspektif sunmak olarak belirlenmiştir. Üç günlük seminer dizisi olarak kurgulanan etkinlik çerçevesinde, Conzen’in geliştirdiği metot ve yaklaşımlarla şehir morfolojisinin planlama sürecindeki yeri ve etkisinin vurgulanması, aynı zamanda bu konularda yapılacak yeni çalışmalara ışık tutması hedeflenmiştir.

IMG_1700 IMG_1702

Kent Morfolojisi alanında ilkleri oluşturan ve Conzen ekolünü ortaya çıkaran M.R.G. Conzen’den sonra bayrağı devralan oğlu Michael P. Conzen; günümüz şehir planlama ve kentsel tasarım uygulamalarının analiz yöntemleri ve haritalandırma tekniklerini geliştiren önemli bir bilim adamı ve kent coğrafyacısıdır. Bilimsel bir araştırma alanı olarak ortaya çıktığı on dokuzuncu yüzyıl sonlarından itibaren kentsel morfoloji alanındaki (özellikle Alman coğrafya geleneğine bağlı) birçok çalışma, kentsel biçimin farklı tarihsel ve coğrafi bağlamlarda nasıl dönüştüğünü açıklamaya çalışmıştır. Söz konusu öncül çalışmaların ardından M.R.G. Conzen, yirminci yüzyıl ortalarından itibaren kentsel morfoloji alanının gelişmesine, kentsel gelişmenin incelenmesinde, sistematik hale getirdiği “morfogenetik yöntem” ile önemli katkılarda bulunmuştur. “Tarihsel-coğrafi yaklaşım” (historico-geographical approach) olarak adlandırılabilecek bu yaklaşımda tarihsel bir süreklilik içinde sokak sistemi, parsel ve yapı örüntülerinin değişiminden yola çıkarak kentsel mekândaki dönüşüm/değişim incelenmektedir. Bu alanda çalışmalarını sürdüren birçok araştırmacı, Birmingham Üniversitesi merkezli olarak Kentsel Morfoloji Araştırma Grubu (Urban Morphology Research Group) adı altında bir araya gelmiştir. İtalya’da ve Michael P. Conzen’in önderliğinde ABD’de de kentsel morfoloji alanında çalışmalar sürdürülmektedir.

Etkinlik çerçevesinde İTÜ ve diğer üniversitelerin Mimarlık Fakülteleri ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri, TNUM (Türkiye Kentsel Morfoloji Ağı) üyeleri, Disiplinlerarası Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı öğrencileri, Erasmus öğrencileri, Kent Morfolojisi ve Kentsel Kuşak Alanları (Fringe Belts) konularında ihtisas yapmakta olan lisansüstü öğrencileri, yerel yönetimlerin ilgili birimlerinde görevli çalışanları ve profesyonel alanda çalışan mimar ve şehir plancıları hedef kitle olarak belirlenmiştir.

IMG_1705 IMG_1711

Etkinlik kapsamında ilk olarak 18-21 Mart 2016 tarihleri arasında, İstanbul Tarihi Yarımada, Suriçi Yerleşmeleri ve 1. Derece Kentsel Kuşak Alanlarının morfolojik incelemelerini gerçekleştirmek üzere üç günlük alan gezisi yapılmıştır. Aynı zamanda farklı dönemlere ait tarihi haritalar üzerinden Kentsel Kuşak alanlarının oluşum süreci incelenmiştir. İkinci olarak, Kent Morfolojisi ve Kentsel Kuşak Alanları konularında çalışan akademisyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri (Prof. Dr. Ayşe Sema Kubat (İTÜ), Doç. Dr. Tolga Ünlü (Mersin Üniv.), Y.Doç. Dr. Mehmet Topçu (Selçuk Üniv.), Dr. Yener Baş (Mersin Üniv.), Dr. Eren Kürkçüoğlu (İTÜ), Araş. Gör. Özge Çelik (İTÜ), Araş. Gör. Dalya Hazar (İYTE) ve Y.Şehir Pl. Ezgi Küçük (İTÜ)) ile yuvarlak masa toplantıları yapılmıştır. Etkinliğin son kısmında ise, Michael P. Conzen tarafından aşağıda içerikleri detaylı olarak verilen üç seminer verilmiş ve seminerler çerçevesinde kentsel morfolojide kullanılan analitik metotlar, farklı fiziksel ve kültürel yapıya sahip yerleşme örneklerinde bu metotların karşılaştırmalı uygulanması, kentsel morfoloji alanındaki yeni yaklaşımlar ve Kentsel Kuşak Alanları konularında tartışmalar gerçekleşmiştir. Seminerlerden ikisi Prof. Dr. Ayşe Sema Kubat’ın yürütücülüğünü yaptığı, İTÜ Disiplinlerarası Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı “Urban Morphology” dersi ve İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü Lisans Programı “The City in History” dersi kapsamında gerçekleşmiş, biri ise İTÜ Mimarlık Fakültesi bütününde açık seminer olarak düzenlenmiştir. Son olarak, Prof. Dr. Ayşe Sema Kubat’ın doktora öğrencisi ve Marmara Belediyeler Birliği personeli, Y. Şehir Plancısı Ezgi Küçük tarafından Michael P. Conzen ile bir röportaj gerçekleştirilmiş, kent morfolojisi alanındaki yeni yaklaşımlar ve İstanbul’un morfolojik yapısının gelişimi üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Röportaj, Marmara Belediyeler Birliği Yayını “Şehir ve Toplum”un Nisan 2016 tarihli 4. Sayısında yayınlanmıştır.

Etkinlik Programı

Ön Çalışmalar 18 Mart 2016 Cuma Takdim, Tanışma ve Alan Gezisi: Tarihi Yarımada ve Sur içi yerleşmeleri, 1. derece kentsel kuşak alanı (fringe belt) ve yerleşme dokularının morfolojik incelemeleri
19 Mart 2016 Cumartesi Alan Gezisi: Tarihi Yarımada ve Sur içi yerleşmeleri, 1. derece kentsel kuşak alanı (fringe belt) ve yerleşme dokularının morfolojik incelemeleri
20 Mart 2016 Pazar Alan Gezisi: Tarihi Yarımada ve Sur içi yerleşmeleri, 1. derece kentsel kuşak alanı (fringe belt) ve yerleşme dokularının morfolojik incelemeleri
21 Mart 2016
Pazartesi
Akademisyenler ve Lisansüstü Öğrencileri ile Yuvarlak Masa Toplantıları: “Kent Morfolojisi” ve “Kentsel Kuşak Alanları” konularında çalışan akademisyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile bireysel tartışmalar
Seminerler 22 Mart 2016 Salı  (Urban Morphology dersi kapsamında) “Some Central Concepts in Analytical Urban Morphology”, Taşkışla 127 no’lu salon, 10:30–12:30.
23 Mart 2016 Çarşamba Seminer: “Problems in the Cross-Cultural Study of Urban Form”, Taşkışla 109 no’lu salon, 12:30-13:30.
24 Mart 2016 Perşembe  (The City in History dersi kapsamında) “The Role of Technological Revolutions in Shaping American Cities”, Taşkışla 213 no’lu derslik, 10:30-12:30.

 

Contents of the Seminars

  • Some Central Concepts in Analytical Urban Morphology (Urban Morphology dersi kapsamında, 22 Mart 2016, Taşkışla 127 no’lu salon, 10:30-12:30): This illustrated lecture will explore several key concepts that have shaped the methodology of analytical urban morphology in the British tradition.  It will review the conceptual underpinnings of the primary methods used, the key sources of evidence used in analysis, and the resulting outcomes that deepen understanding of the diversity of urban forms over time and space, and the utility of this knowledge for planning.
  • Problems in the Cross-Cultural Study of Urban Form (23 Mart 2016, Taşkışla 109 no’lu salon, 12:30 -13:30): Drawing on the visitor scientist’s own research, this lecture will present case studies of attempts to study formative processes in built environments of cities in widely diverse cultural contexts.  This work will focus on applications of urban fringe belt theory, the variable influence of historical urban frames and fixation lines in the urban fabric, and the determination of morphological regions within cities.  Examples will be presented from work in Italy, the United States, Brazil, and China.
  • The Role of Technological Revolutions in Shaping American Cities (23 Mart 2016, Taşkışla 213 no’lu derslik, 10:30 -12:30 (The City in History dersi kapsamında): This illustrated lecture will examine the influence of waterpower, steam power, electricity, and the internal combustion engine in determining the form of American cities over the last two centuries.  It will consider both the patterns of geographically differential growth of cities in the American urban system brought about by these innovations, as well as the revolutions in the spatial form of urban built environments that these technical revolutions produced.

 

 

Reklamlar
MICHAEL P. CONZEN: İnterdisipliner Bir Çalışma Alanı Olan “Kent Morfolojisi”ne Conzen Ekolü ile Bir Bakış (An OvervIew to Urban Morphology wIth ConzenIan School and TradItIon)

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s