MICHAEL P. CONZEN: İnterdisipliner Bir Çalışma Alanı Olan “Kent Morfolojisi”ne Conzen Ekolü ile Bir Bakış (An OvervIew to Urban Morphology wIth ConzenIan School and TradItIon)

IMG_169522-24 Mart 2016 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ev sahipliği ve Marmara Belediyeler Birliği ve TÜBİTAK desteğiyle gerçekleşen etkinliğin amacı, “Kent Morfolojisi” alanında çalışan bilim insanlarına ve araştırmacılara Michael P. Conzen’in geliştirmiş olduğu yöntemleri / bakış açılarını tanıtmak ve gelecekteki çalışmalara yeni bir perspektif sunmak olarak belirlenmiştir. Üç günlük seminer dizisi olarak kurgulanan etkinlik çerçevesinde, Conzen’in geliştirdiği metot ve yaklaşımlarla şehir morfolojisinin planlama sürecindeki yeri ve etkisinin vurgulanması, aynı zamanda bu konularda yapılacak yeni çalışmalara ışık tutması hedeflenmiştir.

Okumaya devam et “MICHAEL P. CONZEN: İnterdisipliner Bir Çalışma Alanı Olan “Kent Morfolojisi”ne Conzen Ekolü ile Bir Bakış (An OvervIew to Urban Morphology wIth ConzenIan School and TradItIon)”

Reklamlar
MICHAEL P. CONZEN: İnterdisipliner Bir Çalışma Alanı Olan “Kent Morfolojisi”ne Conzen Ekolü ile Bir Bakış (An OvervIew to Urban Morphology wIth ConzenIan School and TradItIon)

ANNE VERNEZ-MOUDON: Kent Formunun Temel Unsurları (Basic Elements of Urban Form)

IMG_3288

İTÜ Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım ve Planlama Çalışma Grubu etkinlikleri ve Prof. Dr. Ayşe Sema Kubat’ın yürütücülüğünü yaptığı Disiplinlerarası Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı “Urban Morphology” dersi kapsamında; 1 Mart 2016 tarihinde University of Washington (Seattle) öğretim üyesi Prof. Dr. Anne Vernez-Moudon “Basic Elements of Urban Form” başlıklı bir seminer vermiştir. Seminerin amacı, “kent morfolojisi” alanında yapılan çalışmaların temelini oluşturan, kent formu, form bileşenleri ve bu bileşenlerin bir araya gelme ilkelerini tartışmak ve tarihsel süreçten günümüze farklı kent formlarının oluşma süreçlerini neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde irdelemek olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda, özellikle “Kent Morfolojisi” disiplini ile ilk defa karşılaşan lisansüstü öğrencilerine ve araştırmacılara, Morfoloji okullarının farklı yaklaşımlarını, bu ekollerin kent formunu nasıl ele aldıklarını ve dünya örnekleri üzerinden kent formu bileşenlerinin nasıl / hangi parametreler sonucunda farklılaştığını temel hatları ile aktarmak hedeflenmiştir.

Okumaya devam et “ANNE VERNEZ-MOUDON: Kent Formunun Temel Unsurları (Basic Elements of Urban Form)”

ANNE VERNEZ-MOUDON: Kent Formunun Temel Unsurları (Basic Elements of Urban Form)

Anne Vernez Moudon ve Michael P. Conzen İTÜ’de

Kentsel Morfoloji’nin gelişiminde büyük katkılar sağlamış iki ünlü isim, Anne Vernez Moudon ve Michael P. Conzen, konferans vermek üzere İTÜ Mimarlık Fakültesi’ni ziyaret edeceklerdir.
Anne Vernez Moudon’un “Basic Elements of Urban Form” adlı sunumu 1 Mart 2016’da gerçekleşecektir. Michael P. Conzen ise 22-23 ve 24 Mart 2016 tarihlerinde 3 ayrı konferans verecektir.  Konferanslara ait posterlere aşağıda yer verilmiştir.
moudon poster_son
      conzen poster_son-2
Anne Vernez Moudon ve Michael P. Conzen İTÜ’de

Kentsel Morfoloji Sempozyumu bildiri özeti gönderme tarihi uzatıldı!

22-23 Ekim 2015 tarihlerinde Mersin’de yapılacak olan Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı 1. Sempozyumu’nun özet gönderme ve kabul edilen bildirilerin ilan tarihleri güncellenmiştir.  Tam metin gönderme ve sempozyum tarihlerinde bir değişiklik yapılmamıştır.

Yeni özet gönderme tarihi: 12 Haziran 2015

Kabul edilen bildirilerin ilanı: 10 Temmuz 2015

Kentsel Morfoloji Sempozyumu bildiri özeti gönderme tarihi uzatıldı!