III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, ODTÜ

Türkiye Kentsel Morfoloji Ağı tarafından üç yılda bir düzenlenen Kentsel Morfoloji Sempozymu’nun üçüncüsü 3-5 Mayıs 2021 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde düzenlenecek.  

Üçüncü sempozyumun teması kent morfolojisi alanında geliştirilmiş yaklaşımların ve yöntemlerin çeşitliliğine vurgu yapacak şekilde “Kent Morfolojileri: Kentsel form araştırmalarında çok boyutlu yaklaşımlar” olarak belirlenmiş. 

Bu bağlamda sempozyuma gönderilecek bildirilerin aşağıda yer alan altbaşlıklarda yer alması beklenmekte.

  • Kentsel morfolojide yaklaşımsal çeşitlilik,
  • Disiplinlerarası çeşitlilik ve etkileşim,
  • Yötemsel çeşitlilik,
  • Bağlamsal ve sorunsal boyutlar,
  • Pedagojik çeşitlilik

Sempozyumla ilgili detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.

 

III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, ODTÜ

26. KENTSEL TASARIM SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÇAĞRISI

UDS26 Poster REV03 LOW

Mayıs 2018’de 26.sı gerçekleştirilecek olan ve organizasyonunu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Planlama Bölümü’nce gerçekleştirdiği Kentsel Tasarım Sempozyumu, “Kentsel Tasarımda Yeni Yaklaşımlar/Uygulamalar” teması ile bildiri çağrısına çıktı. Sempozyum ile ilgili detaylı bilgiye sempozyum sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

 

26. KENTSEL TASARIM SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÇAĞRISI

II. KENTSEL MORFOLOJİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÇAĞRISI

TÜRKİYE KENTSEL MORFOLOJİ ARAŞTIRMA AĞI

II. KENTSEL MORFOLOJİ SEMPOZYUMU 

“DeğişKent” “MetamorphoCity”

Değişen Kent, Mekân ve Biçim | Changing City, Space and Form 

31 Ekim – 2 Kasım 2018,
İTÜ, Mimarlık Fakültesi, Taşkışla

 

Genel anlamda biçimler ve biçimlerin oluşturduğu bileşenlerin incelendiği bilim dalı olarak tanımlanan “morfoloji”, kent çalışmalarında önemli bir araştırma alanı olarak karşımıza çıkmakta ve fiziksel çevreye ait tüm doku elemanlarının (binalar, yapı adaları, sokak dokuları vb.) sosyo-mekânsal parametreler çerçevesinde oluşum ve değişim süreçlerini analiz etmektedir. “Kent Morfolojisi” adı altında özelleşen bu bilim dalı, yukarıda belirtilen parametreler doğrultusunda şehirleri birer “kentsel yaşam alanı (urban habitat)” olarak ele almakta ve değerlendirmektedir. İnsanların yerleşik hayata geçmesi ile birlikte ortaya çıkan kent kavramı; geçmişten günümüze farklı kırılmanoktaları yaşayarak değişim ve/veya dönüşümler geçirmiştir. Bu bağlamda kent morfologları; zaman içinde kültür ve gelenekler ile yönetilen ve sosyo-ekonomik güçler ile biçimlenen kentlerin evrim süreçlerini, bileşenlerine ayrılarak ve bileşenlerini Okumaya devam et “II. KENTSEL MORFOLOJİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÇAĞRISI”

II. KENTSEL MORFOLOJİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÇAĞRISI

Bildiri çağrısı/Call for papers

Kuruluş çalışmaları ve kuruluş çalıştayı ile ilgili bilgileri daha önce duyurmuş olduğumuz Kıbrıs Kentsel Morfoloji Ağı‘nın ilk bölgesel konferansı düzenleme çalışmalarını tamamladığını ve bildiri çağrısına çıktığını müjdelemek isteriz.

Genel teması “Urban Morphology in South-Eastern Mediterranean Cities: challenges and opportunities” olarak belirlenmiş olan konferans 16-18 Mayıs 2018’de Lefkoşa’da Ledra Palace’da gerçekleşecek. Konferans ile ilgili detaylı bilgiye konferansın web sitesinden ve aşağıdaki broşürden ulaşabilirsiniz.

CyNUM18_cfp

 

Bildiri çağrısı/Call for papers

JWR WhItehand ile söyleşi

Portekiz Kentsel Morfoloji Araştırma Grubu’ndan Vitor Oliveira, Ekim 2016 tarihinde JWR Whitehand ile yaptığı söyleşiyi Youtube’ta yayınladı. Kentsel morfoloji alanında 50 yılı aşkın bir süredir çalışmalarını sürdüren ve alanın gelişmesinde önemli katkıları bulunan JWR Whitehand’in bu sürece ilişkin deneyimlerini aşağıdan veya doğrudan Youtube sayfasından izleyebilirsiniz.

JWR WhItehand ile söyleşi

Kıbrıs Kentsel Morfoloji Ağının Kuruluş Semineri

cynum poster-ver 2 k

Kuruluş aşamasında olan Kıbrıs Kentsel Morfoloji Ağı’nın (Cyprus Network of Urban Morphology – CYNUM) kuruluş semineri 26 Mayıs 2016 tarihinde Lefkoşa’da gerçekleştirilmiştir. Seminere, Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı’ndan Doç. Dr. Tolga Ünlü, Portekizce-konuşan Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı’ndan Vitor Oliveira ile birlikte çağrılı konuşmacı olarak katılmıştır. Ünlü, seminerde Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı’nın kuruluşu, gerçekleştirdiği faaliyetler ve geleceğe ilişkin öngörüleri hakkında “The role of TNUM to strengthen morphological research” başlıklı bir sunuş yapmıştır.

Kıbrıs Kentsel Morfoloji Ağı hakkında ayrıntılı bilgi için cynum.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

tolgaposter-seminar-20-11-2015Kıbrıs Kentsel Morfoloji Ağı’nın kuruluş seminerinin ardından Doç. Dr. Tolga Ünlü, Girne Amerikan Üniversitesi, Uluslararası Miras Çalışmaları Merkezi (International Centre for Heritage Studies) tarafından düzenlenen seminer kapsamında “Transformation of Turkish cities: a morphogenetic approach” başlıklı sunuşu gerçekleştirmiştir.

Doç. Dr. Tolga Ünlü

Mersin Üniversitesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
ve
Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi

13244807_10208364104247822_2038057525828321460_n13256541_10208364102927789_5077309945057806053_n

Kıbrıs Kentsel Morfoloji Ağının Kuruluş Semineri

The 23rd InternatIonal SemInar on Urban Form | Urban Morphology and the ResIlIent CIty

ISUF tarafından uluslararası iletişimin sağlanması ve güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen Uluslararası Kentsel Morfoloji Semineri’nin 23üncüsü Nanjing University, School of Architecture and Urban Planning tarafından Çin’in Nanjing kentinde 7-10 Temmuz 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

IMG_6710

Okumaya devam et “The 23rd InternatIonal SemInar on Urban Form | Urban Morphology and the ResIlIent CIty”

The 23rd InternatIonal SemInar on Urban Form | Urban Morphology and the ResIlIent CIty

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Çarşamba Seminerleri | Türkiye kentlerinin dönüşümü: Morfolojik bir bakış

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün 2002 yılından bu yana sürdürdüğü Çarşamba Seminerleri’nin 27 Nisan tarihli etkinliğinde “Türkiye kentlerinin dönüşümü: Morfolojik bir bakış” başlıklı sunuşları ile her ikisi de Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Tolga Ünlü ve Yener Baş yer aldı. Mersin kenti üzerinden Türkiye kentlerinin morfolojik dönüşümüne ilişkin özgün çıkarımların yer aldığı çalışmada, kentin morfolojik değişiminde belirleyici olan dönemler ve bu dönemlerdeki temel etkenler tartışmaya açılmıştır. Türkiye kentlerindeki mekânsal dönüşümü kentsel morfoloji ve tarihsel-coğrafi bir yaklaşımla açıklayan çalışmada örnek olarak alınan Mersin kenti morfolojik değişim dönemleri, kent bütünü ve mahalle ölçekleri olmak üzere iki düzeyde ele alınmıştır.

Okumaya devam et “MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Çarşamba Seminerleri | Türkiye kentlerinin dönüşümü: Morfolojik bir bakış”

MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Çarşamba Seminerleri | Türkiye kentlerinin dönüşümü: Morfolojik bir bakış

M.P. Conzen ile Söyleşi

IMG_4306

Prof. Conzen, 2016 Mart ayında Prof. Dr. Ayşe Sema Kubat’ın daveti, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Belediyeler Birliğinin katkıları ile Taşkışla Kampüsü’nde 3 günlük bir seminer düzenlemiştir. 22, 23 ve 24 Mart tarihlerinde gerçekleşen seminerler, ilgili akademisyenler, öğrenciler ve yerel yönetim çalışanlarına açık olmuştur. Seminerler sonrasında Marmara Belediyeler Birliği süreli yayını olan Şehir ve Toplum dergisi için Prof. Conzen ile kısa bir söyleşi gerçekleştirilmiştir. Söyleşi, kentsel morfoloji araştırma alanını, kent araştırmalarında yeni metotları ve bakış açılarını akademinin yanı sıra kent yöneticileri ve uygulamacılara aktarmak amacıyla yapılmıştır. Kentsel morfolojiyi kent formu kavramında ayıran temel yapısı, Prof. Conzen’in üzerinde çalıştığı konseptlerden biri olan çeper kuşak (fringe belt) kavramı, çeper kuşakların günümüz şehirlerinde okunması gibi konular üzerine konuşulmuştur. Prof. Conzen’in ülkemiz akademik çalışmalarına özel bir morfoloji dili yaratılmasına dair görüşleri alınmış ve kentsel morfoloji çalışmalarının önündeki temel problemler sorulmuştur. İstanbul’u ilk defa ziyaret eden Prof. Conzen, başta Tarihi Yarımada olmak üzere İstanbul’un önemli merkezlerinde yaptığı geziler sonucunda kentin tarihsel derinliği ve dokusundan olumlu yönden etkilendiğini belirtmiştir.

Şehir ve Toplum Dergisi’nde yer alan söyleşiye buradan ulaşabilirsiniz.

Şehir ve Toplum dergisi_Conzen söyleşi

M.P. Conzen ile Söyleşi